top of page

Etkinlikler

Antroposen Araştırma Grubu ve üyelerinin içerisinde yer aldıkları proje, kongre/çalıştay, söyleşi gibi tamamlanmış ve devam eden etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz.

calıstay.jpg

01

Antroposen'le Yüzleşme
Çalıştay

Antrog ilk yüzyüze katılımcıya açık etkinliğini gerçekleştirmiştir. Bu çalıştayda, Ege Üniversitesi bünyesindeki Antroposen Araştırma Grubu’nun amaç ve hedeflerini katılımcılara tanıtarak dünyanın içinde bulunduğu Antroposen Çağ’ın anlaşılması ve bu alanda disiplinlerötesi bir anlayışla yürütülecek bilimsel çalışmaların aciliyetinin katılımcılarla paylaşılması amaçlanmıştır.

02

Kahramanmaraş Depremleri Söyleşi Serisi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin öncesi ve sonrasına ilişkin farklı uzmanlık alanlarından bakış açılarını yansıtan bir söyleşi serisi Antrog Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi.

soylesi.jpg
akamp.jpg

03

Antrog Karaburun Kampı

Ege Üniversitesi Antroposen Araştırma Grubu Antrog, 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe köyünde ilk kampını düzenledi. Grup üyelerine yönelik düzenlenen kampta iklim krizi, iklim adaleti, yenilebilir enerji, sucul ortamların sağlığı ve agroekoloji gibi konular ele alındı. İki gün süren kampta üyeler Anrtrog’un teorik yönelimini tartışma fırsatı bulurken, diğer yandan pratik ve eylem alanında grubun üstleneceği rol üzerinde duruldu.

04

Karaburun Bilim Kongresi

7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında "Kapitalizm ve Yıkım" başlığı altında düzenlenen 17. Karaburun Bilim Kongresi'nde Antrog üyelerinden oluşan bir çalışma grubu, "Kavramsal Haritalama ve Forum Tiyatro Aracılığıyla Dirime ve Yıkıma Disiplinlerötesi Bir Bakış" konusunda bir atölye faaliyeti yürüttü.

aaaaa.png
panel afiş 2023.jpg

05

Antroposen ve Yeni İnsan Paneli

Çiler Çilingiroğlu'nun kaleme aldığı "Antroposen ve Yeni İnsan" kitabından hareketle Antroposen'i alternatif iktisat teorileri, küçülme ekonomileri, yerellik ve iklim adaleti yönünden tartışmaya açan bir panel düzenlendi. Panelin ardından kitabın imza etkinliği gerçekleştirildi.

06

Bozcaada Ekolojik Belgesel Filmler Festivali (BİFED) Söyleşisi

Antrog üyesi Barış Onur Örs, sanatçı Ada Soysal ve Talentra temsilcisi Günnur Aktoros Bozcaada Ekolojik Belgesel Filmler Festivali (BİFED) kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi. Etkinliğin amacı sinema, edebiyat, bilim, ekoloji ve iş dünyası gibi perspektifleriyle gezegenimizin mevcut gidişatını sorgulamak ve içinde bulunduğumuz iklim krizine eşlik eden umutsuzluk halinin aranabilmesi için yeni bakış açıları geliştirmekti.

bifed1.jpg
bifed2.jpg
şangay.jpg

07

5. Şangay Arkeoloji Forumu'nda Antrog

Çin'in Şangay kentinde düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumu'nun bu seneki teması iklim değişikliği ve sosyal sürdürülebilirlikti. Üç gün süren kongrede dünyanın beş kıtasından yüzlerce bilim insanı arkeoloji, kültürel miras ve iklim değişikliği ilişkisini tartışma fırsatı buldu.

 

Antrog olarak katıldığımız kongrede Çiler Çilingiroğlu "Antroposen Çağda Arkeolojiyi Yeniden Kurmak" başlıklı bir konuşma yaptı.

08

Antroposen Çağ'da Nasıl Bir İzmir?

9 Ocak 2024 tarihinde Alçakgönüllü Uygarlık Düşünce Topluluğu'nun daveti üzerine "Antroposen Çağ'da Nasıl Bir İzmir?" başlıklı konuşma gerçekleştirildi. İzmir'in ve Türkiye'nin Antroposen krizle yüzleşmeyi sağlamasının yolları ve olası gelecek senaryoları üzerine tartıştık.

nasılbirizmir2.jpg
nasılbirizmir.jpg

09

logos smnr.jpg

Logos Seminerleri Gelecek Buluşması

Logos Seminerleri kapsamında Çiler Çilingiroğlu tarafından "Antroposen ve Gelecek" başlıklı bir konuşma yapıldı. Geçmişten ve bugünden esinle geleceğe dair Antroposen insanının önüne serilen farklı patikaları ve olası çıkış yollarını tartışmaya açmaya çalıştık.

bottom of page