top of page

Yayınlar

Antroposen Araştırma Grubu ve üyelerinin yazarı olduğu dergi, kitap, makale gibi yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

Antroposen ve
Yeni İnsan

Antrog üyesi Çiler Çilingiroğlu "Antroposen ve Yeni İnsan" başlıklı kitabını Yeni İnsan Yayınları'ndan yayımladı. Kitap, Antroposen ve iklim krizi tartışmalarına yeni başlayanlar için kolay okunur bir kılavuz olma hedefinde. İçinde çok sayıda temel kavram ve politik açılım yönündeki teorik tartışmalar okuyucuya tanıtılıyor.

Yeryüzünde Bir Mevsim

Antrog üyesi Barış Onur Örs'ün ilk romanı olan "Yeryüzünde Bir Mevsim"; zamanda, mekânda, havada, suda, toprakta, bellekte ve bedende yaşayan hakikatin, doğanın kaotik kahkahası aracılığıyla distopik kurguyu yerinden etmesi olarak yorumlanabilir. Yazarın daveti ise, yorumlamanın ötesinde, bir mevsimde ya da ötekinde, en uzun gecede, en uzun günde ya da günün geceye yetiştiği akışta, bir çemberde ya da isyanda, bir yolda ya da sofrada bulunma ve buluşma hali olarak duyulabilir.

yeryuzunde_bir_mevsim__baris_onur_ors_20

Arkeo Duvar
Jeolojik Fail: İnsan!

Gazete Duvar basın kuruluşu altında yayımlanan ArkeoDuvar, arkeoloji tabanlı çevrimiçi bir popüler bilim dergisidir. Ocak-Şubat 2023 sayısı, Antrog danışmanlığında ve Antrog üyelerinin yazınsal katkıları ile okuyucuya sunulmuştur.

aaarkeoduvar.jpg
aayolayrım.jpg

Yol Ayrımları: Antroposen'den Çıkış Üzerine Bir Deneme

Antrog üyelerinden Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu ve Mehmet Barış Albayrak tarafından kaleme alınan kitap, Antroposen’e jeoloji, arkeoloji, antropoloji ve felsefe olmak üzere farklı disiplinlerden beslenerek derin bir bakış sunuyor.

aaamakale.png

To Burn the Blanket for a Flea: A Philosophical Response to Object-Oriented Archaeologies

Antrog üyelerinden Çiler Çilingiroğlu ve Mehmet Barış Albayrak tarafından Archaeologies dergisinde yayımlanan makale, felsefe dalında yükselişteki çalışma alanlarından “nesne yönelimli ontolojileri” ve bunların arkeolojideki etkisini, Antroposen’deki sosyal eşitsizlik ve adaletsizlik açısından inceleyip tartışıyor.

12-discourses.jpg

İklim hareketini ertelemek için kullanılan 12 söylem ve bunların nasıl çürütüleceği

Antrog üyelerinden Elif Gödekmerdan, Benginur Baştabak, Nil Dilara Çolak, Mert Can Günaçtı ve Çiler Çilingiroğlu tarafından yapılan "List of the 12 Discourses an How to Respond to Them" isimli makalenin çevirisine ulaşabilirsiniz.

bottom of page