top of page

Antroposen Araştırma Grubu

Antroposen Araştırma Grubu, ortak bir bilimsel amaç uğrunda bir araya gelerek fikirler, çözümler ve çalışmalar üretecek her biri farklı dallardan araştırmacılardan oluşur. Çalışma grubunun ana hedefi, ekolojik krizi sosyal, politik, kültürel ve tarihsel boyutlarıyla analiz etmek; jeoloji, biyoloji, çevre bilimleri, iklimbilim gibi yer, fen ve mühendislik bilimleriyle bir arada ve bu bilimlerle doğrudan ortaklık içinde krizin çözümüne yönelik bilimsel üretim ve etkinlikler yapmaktır.

Antroposen

Dünyanın en acil çözüm bekleyen konularından biri kuşkusuz içinde bulunduğumuz iklim krizidir. Fosil yakıt tüketimi ve endüstriyel tarımın yarattığı sera gazlar, dünyanın, son 12 bin yıldır sahip olduğu stabil ve ılıman-yağışlı iklimini hızla değiştirmekte, atmosferin ve deniz suyunun ısınmasıyla olumsuz etkilerini çoktandır deneyimlediğimiz bir ekolojik krizi yaratmaktadır. Dolayısıyla, gezegende insan kaynaklı bir kitlesel canlı yok oluşa yol açıp açmayacağımız ve insan toplumlarının refah ve huzur içinde bir geleceğinin olup olmayacağı bu kriz karşısında alacağımız tutumla ve hayata geçireceğimiz bilimsel çözümlerle bire bir ilişki içinde. İlk olarak 2000 yılında Nobel ödüllü kimyager Paul Krutzen tarafından ortaya atılan “Antroposen” kavramı, dünya ikliminin salt jeolojik veya ekolojik bir devinim olmaktan çıktığını, ani iklim değişikliklerinin arkasında yatan ana aktörün insan olduğunun altını çizmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle, insan anlamındaki Antik Yunanca “anthropos” kavramını kullanan terim, insan kaynaklı iklim olaylarının görüldüğü yeni bir jeolojik çağa ve bunu insanlık üzerinde yarattığı ahlaki, vicdani, politik sorumluluğa vurgu yapar.

Blog Yazıları

Yayınlar

Antroposen ve Yeni İnsan

YENİ

Antrog üyesi Çiler Çilingiroğlu "Antroposen ve Yeni İnsan" başlıklı kitabını Yeni İnsan Yayınları'ndan yayımladı. Kitap, Antroposen ve iklim krizi tartışmalarına yeni başlayanlar için kolay okunur bir kılavuz olma hedefinde. İçinde çok sayıda temel kavram ve politik açılım yönündeki teorik tartışmalar okuyucuya tanıtılıyor.

@antrog.arastirma

bottom of page